Aanleg bedrijventerreinen

Het ontwikkelen van terreinen tot ambachtelijke zone is een van de kerntaken van de afdeling landmeetkunde/woonparken. De multidisciplinaire benadering in de werkdomeinen mobiliteit, ruimtelijke ordening, waterbeheer en landschapszorg garandeert een integraal concept. Het resultaat is een    een aangename en veilige werkomgeving met groene accenten. Ook de sanering en/of renovatie van bestaande bedrijventerreinen is een specialiteit van Studiebureau Lobelle.