Infrastructuur en woonkernvernieuwingen

Rioleringswerken geven bijna altijd de aanzet tot het uitwerken van een nieuwe visie op het openbaar domein. Mobiliteit, ruimtelijke ordening en landschapsontwikkeling dienen aangepast aan de complexe noden van morgen.

Het vernieuwen van het wegdek biedt de kans om ook het rioleringsnet te saneren. En gesubsidieerde fietspadendossiers kunnen rioleringswerken generen. 
Zodra gewestwegen in het project betrokken zijn, speelt het mobiliteitsconvenant. Dat regelt de subsidie voor ingrepen aan fietspaden, schoolomgevingen en dorpsdoortochten.

Studiebureau Lobelle bouwt al jaren expertise op in deze materie. Wij zoeken voor elke klant de subsidiemogelijkheden uit. Wij loodsen elk project door het parcours van formaliteiten. 

Ons voortdurend zoeken naar een meerwaarde binnen welke discipline ook wordt geapprecieerd in de commissies die een project beoordelen.