Renovatie van de Pittemsestraat vanaf de N37 tot de Meulebeeksestraat

Datum oplevering :
23 maart 2012
Opdrachtgever :
Gemeente Ardooie
Door de renovatie is de Pittemsestraat beter aangepast aan de hedendaagse noden. Zo zorgen fietssuggestiestroken en voetpaden voor een verhoogde veiligheid van de zwakke weggebruikers. Daarnaast zijn ook voldoende parkeerplaatsen voorzien. Deze parkeerplaatsen zijn ofwel schuine parkeerplaatsen ofwel langsparkeerplaatsen naargelang het functioneelste.