Baasrode Wegen- en rioleringswerken wijk Hof ten Rode

Datum oplevering :
29 maart 2015
Opdrachtgever :
Stad Dendermonde
In het kader van de beleidsvisie Vlarem II inzake lozing en zuivering van huishoudelijk afvalwater wordt er naar gestreefd om het hemelwater gescheiden van het afvalwater te lozen in een oppervlaktewater. Dergelijke scheiding werd in dit project gerealiseerd op het perceelsniveau.