Dentergem: aanleggen van gescheiden rioleringsstelsel in de Brouwerijstraat en Vandaelenstraat

Datum oplevering :
14 november 2012
Opdrachtgever :
Gemeente Dentergem
De heraanleg van de riolering had tot doel een gescheiden rioleringsstelsel in te voeren. De huizen met een gemengde aansluiting moesten worden ontkoppeld zodat geen afvalwater meer terecht komt in de gracht in de Tieltstraat. Het werk was niet eenvoudig door de aanwezigheid van vele tuinhuisjes, afsluitingen en dergelijke.