Izegem Prio Vlasbloemstraat-Italiëstraat

Datum oplevering :
25 juni 2012
Opdrachtgever :
Stad Izegem en  Aquafin
Het project heeft als doel de lozing van het afvalwater in het kanaal Roeselare-Leie te stoppen. Dat gebeurt door de lozingen van alle woningen op te nemen in het rioleringsstelsel van Izegem. Die opname wordt gerealiseerd via een nieuw aangelegde collector.