Beernem : Renovatie Gewestweg N377 Bruggestraat Oedelem

Datum oplevering :
13 augustus 2014
Opdrachtgever :
Gemeente Beernem en Agentschap Wegen en Verkeer 
Zowel de functionaliteit als de esthetiek van de rijweg werd aangepakt tijdens de werken. Afzonderlijke fietspaden werden aangelegd om de veiligheid van de fietsende schoolgaande jongeren te verhogen. Bovendien werden ook een aantal kruispunten verkeersveilig ingericht.