Slijpe MIddelkerke Dorpkernvernieuwing

Datum oplevering :
5 augustus 2014
Opdrachtgever :
Gemeentebestuur Middelkerke
Door de aanleg van de westelijke ringweg rond Slijpe drong een vernieuwing van de dorpskern zich op. Slijpe kreeg de rust van vroeger terug waardoor de leefbaarheid en de verblijfskwaliteit in het centrum sterk gestegen is. De dorpskernvernieuwing omvat de volledige herinrichting van het openbaar domein met aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.
Naast de ontwerpopdracht werd er ook een nota opgemaakt voor Europese subsidie (Plattelandsontwikkeling)

Het project werd opgedeeld in verschillende fasen, daarvan is fase 1 al voltooid met een uitvoeringsbedrag van 2.600.000 euro.