Stalhille Herinrichten doortocht

Datum oplevering :
15 maart 2013
Opdrachtgever :
Gemeente Jabbeke
Het project had vooral als doel de vele parkeerproblemen in de schoolomgeving te verhelpen. Er werd een parkeerverbod ingevoerd. De weg werd zo heraangelegd dat dit parkeerverbod op een elegante en aangename manier duidelijk is door de vormgeving.