Herinrichten N34 rond spuikom in Blankenberge

Datum oplevering :
12 maart 2015
Opdrachtgever :
Stad Blankenberge, TMVW, De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer
Kostprijs :
1.588.000 €
De herinrichting realiseerde een complex kruispunt met een doorgang voor de tram, een voetgangersoversteek en een rotonde met een dubbelrichtingsfietspad. Dat alles werd gerealiseerd zonder dat het verkeer tijdens de werken werd stilgelegd.