VEURNE : BOUWEN KRATERROTONDE OP HET KRUISPUNT N8 EUROPLAAN

Datum oplevering :
1 januari 2009
Opdrachtgever :
Agentschap Wegen en Verkeer
De rotonde bevindt zich op de samenkomst van twee stromen toeristisch kustverkeer. Om lange files te vermijden worden deze twee stromen ontdubbeld via een ondertunneling. Deze ondertunnenling is ter hoogte van het middeneiland van de rotonde opengewerkt, zodat het complex toch een luchtige structuur heeft. De naam 'kraterrotonde' verwijst naar de unieke structuur en het oorlogsverleden van het gebied.