Ardooie kruispuntoplossing

Datum oplevering :
21 augustus 2014
Opdrachtgever :
Gemeente Ardooie en het bedrijf Ardo
Een drietal oplossingen werden gegeven om het verkeer op het kruispunt Wezestraat- Vernagelingstraat-Zandbergstraat-Leenbosstraat vlotter en veiliger te laten verlopen en ook het bedrijf Ardo vlotter toegangkelijk te maken. Deze drie oplossingen werden vergeleken op veiligheid, ruimtelijk en financiële impact. De beste oplossing bleek een voorrangsregeling.