Bufferbekken lost overstromingsprobleem op

Datum oplevering :
21 november 2015
Opdrachtgever :
Stad Ieper
Kostprijs :
1.240.000 euro €
Om het overstromingsgevaar bij zware regenbuien in te dijken was een globale waterhuishoudkundige aanpak aan de bron nodig. De hoger gelegen akkerlanden voeren regenwater van een groot oppervlakte af naar het laagst gelegen terrein. De bestaande rioolinfrastructuur kon deze niet tijdig afvoeren. Dardoor kregen de woningen in het begin van de Zevekotestraat en Grote Branderstraat regelmatig te kampen met watersnood.
Het water van de akkerlanden wordt nu in een bufferbekken achter de huizen opgevangen en vertraagd afgevoerd naar het nieuwe rioolstelsel in de Grote Branderstraat. Door deze vertraagde afvoer komen de nieuwe riolen minder onder druk en wordt de kans op nieuwe wateroverlast geminimaliseerd. 
De oppervlakte van het bufferbekken en de langsgracht bedraagt ongeveer 900 m². Er is een ruimingszone voorzien, zodat de langsgracht en het bekken gereinigd kunnen worden.