Woonparken en landmeetkunde

Studiebureau Lobelle heeft een goede samenwerking opgebouwd met openbare besturen die projecten op het getouw zetten, maar ook met private projectontwikkelaars. Dankzij het huidige ruimtelijk beleid focust deze tak zich niet enkel op woonuitbreidingsgebieden, maar wordt er hoe langer hoe meer werk gemaakt van inbreidingsprojecten. Compact wonen leidt vaak tot verrassend innovatieve oplossingen. Studiebureau Lobelle profileert zich als pro-actieve partner. De opdrachtgever kan terugvallen op een ruime technische onderbouw, op kennis en doorzicht van de te volgen procedures en op creatief talent.

Het ontwikkelen van terreinen tot ambachtelijke zone behoort eveneens tot de kerntaken van de afdeling woonparken/landmeetkunde. De multidisciplinaire benadering in de werkdomeinen mobiliteit, ruimtelijke ordening, waterbeheer en landschapszorg garandeert een integraal concept. Ook in de sanering en/of renovatie van bestaande bedrijventerreinen ziet Studiebureau Lobelle een groeimarkt.

Studiebureau Lobelle kan omvangrijke meetopdrachten aan door een voortdurende investering in de nieuwste technologie.