Rollegem Infrastructuurwerken in de verkaveling Molenkouter

Datum oplevering :
5 augustus 2014
Opdrachtgever :
THV Jofrabouw en Terra Nova invest
De verkaveling is gelegen in Rollegem (Kortrijk), aansluitend op de Molenkouter en Scheephuizenstraat.

Om een goede lotindeling en kwalitatieve verkaveling te bekomen werd een masterplan opgemaakt, dat genereert 70 woongelegenheden op 3.1 ha.

Na goedkeuring van het masterplan werd een uitvoeringsdossier opgemaakt voor alle riool-, wegen- en omgevingswerken. Specifiek in dit project zijn de omlegging van een buurtweg, integratie bestaand zachte assen en een efficiënte verkeersafwikkeling.